Angrip uansett?


Kuroguma
Nivå 108
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
12.71 %
Styrke
402
Ferdighet
573
Smidighet
785
Helsetilstand
370
Karisma
708
Intelligens
181
Rustning 14829
Skade 362 - 414
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

わしは神様
わしは獣
わしは鬼
わしは悪魔
わしは魔王

Pilosus aut fortis, aut libidinosus.##GTI=##