Angrip uansett?


Gallio
Nivå 102
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
26.23 %
Styrke
343
Ferdighet
558
Smidighet
580
Helsetilstand
176
Karisma
559
Intelligens
148
Rustning 12225
Skade 314 - 361
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --