Angrip uansett?


Naip
Nivå 98
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
75.84 %
Styrke
318
Ferdighet
252
Smidighet
413
Helsetilstand
369
Karisma
612
Intelligens
159
Rustning 12088
Skade 340 - 379
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

█████████████
█████████████
█████████████