Angrip uansett?


Nivå 79
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
17.71 %
Styrke
202
Ferdighet
201
Smidighet
226
Helsetilstand
177
Karisma
214
Intelligens
64
Rustning 6482
Skade 226 - 258
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --