Angrip uansett?


Spermwhale
Nivå 98
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
13.25 %
Styrke
229
Ferdighet
417
Smidighet
494
Helsetilstand
263
Karisma
503
Intelligens
136
Rustning 10730
Skade 328 - 376
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --