Angrip uansett?


Gladiatrix#no8-10039
Nivå 74
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
36.05 %
Styrke
176
Ferdighet
317
Smidighet
387
Helsetilstand
132
Karisma
395
Intelligens
50
Rustning 7540
Skade 234 - 265
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --