Angrip uansett?


Nivå 99
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
52.05 %
Styrke
190
Ferdighet
471
Smidighet
607
Helsetilstand
288
Karisma
600
Intelligens
121
Rustning 11699
Skade 302 - 346
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --