Angrip uansett?


Keiser_Floer
Nivå 110
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
29.65 %
Styrke
414
Ferdighet
591
Smidighet
731
Helsetilstand
240
Karisma
720
Intelligens
107
Rustning 13186
Skade 381 - 431
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Det er ingen vits å diskutere med idioter, de drar deg ned på sitt nivå og slår deg med erfaring!

Yngre generasjon rydder vei her....ny giv...game on..