Angrip uansett?


Gunman#2735992
Nivå 113
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
45 %
Styrke
419
Ferdighet
713
Smidighet
887
Helsetilstand
344
Karisma
773
Intelligens
83
Rustning 16074
Skade 366 - 420
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Velkommen til Gunman\\\\\\\'s hjørne

Gladiatus Teamet søker nå nye moderatorer:
http://board.gladiatus.no/index.php?page=Thread&postID=32240

Spillets regler finner dere her:
http://board.gladiatus.no/index.php?page=Thread&postID=31002