Angrip uansett?


JayTee#no8-10039
Nivå 110
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
42.81 %
Styrke
338
Ferdighet
588
Smidighet
713
Helsetilstand
335
Karisma
747
Intelligens
93
Rustning 15211
Skade 342 - 393
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Frost - It sometimes makes your blade stick


███████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓███████████▓█████
██████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████████
██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███████▓
█████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███
██████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓
█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒░▒▒▒░░▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▓█▓█▓▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓▓▒▓▓░░▓▓▒▓█▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓
█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓
██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓██▓░▒█▓░▒▓██▓▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓
█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▒▓▓█▓▓▓▒▓▓▓▓██▓▒▓░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓
█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓███▒▒▒▒▒▓██▓▒▓▓░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▓██████▓█████▒▒▓▓▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒░▒▒▒▒░░░▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
█▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓
█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓█████████▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓████████▓█▓▓▒▒▓▓▓█▓
▓▓▓▓▓▓▒▓█▓▓▓███▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓████▓▓▓█▓▒▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▒██▓▒▓████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓███▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█████▓▓▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▓▓█████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▒▓██▒██▓▓▓▓▓▓██▓▓███▓▓▓▓▓▓▓█▓▒██▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓
▒▒▒▓▒▒▓█▓▓▓▓█▓ ▓██▓▓███▓▓▓▓▓█▓▓██▓▓▓██▒░██▓▓▓▓█▒▓▓▓▓▓
▓▒▓▓▒▒▓█▓▓▓██▒ ▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▒ ▒██▓▓▓█▓▒▒▓▓▓
▓▒▒▒▒░▓▓▓▓▓██░ ▒███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████░░░██▓▓▓█▓▒▒▓▓▓