Angrip uansett?


svartskalle#2735829
Nivå 104
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
72.82 %
Styrke
458
Ferdighet
561
Smidighet
600
Helsetilstand
207
Karisma
621
Intelligens
129
Rustning 13158
Skade 326 - 371
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --