Angrip uansett?


Nivå 120
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
81.93 %
Styrke
283
Ferdighet
701
Smidighet
986
Helsetilstand
289
Karisma
861
Intelligens
119
Rustning 14030
Skade 367 - 418
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!



Karakterbeskrivelse

-- ingen --