Angrip uansett?


Rahl
Nivå 100
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
6.73 %
Styrke
274
Ferdighet
448
Smidighet
602
Helsetilstand
385
Karisma
625
Intelligens
150
Rustning 15151
Skade 442 - 514
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --