Angrip uansett?


Facelook
Nivå 89
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
26.88 %
Styrke
224
Ferdighet
317
Smidighet
423
Helsetilstand
5
Karisma
372
Intelligens
122
Rustning 8880
Skade 332 - 377
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --