Angrip uansett?


pushkus
Nivå 81
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
80.27 %
Styrke
197
Ferdighet
360
Smidighet
453
Helsetilstand
114
Karisma
364
Intelligens
46
Rustning 9367
Skade 273 - 314
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --