Angrip uansett?


Nivå 100
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
15.96 %
Styrke
170
Ferdighet
494
Smidighet
556
Helsetilstand
329
Karisma
550
Intelligens
133
Rustning 11967
Skade 338 - 396
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --