Angrip uansett?


DzekoDude-2
Nivå 81
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
9.73 %
Styrke
190
Ferdighet
276
Smidighet
343
Helsetilstand
131
Karisma
311
Intelligens
93
Rustning 9360
Skade 263 - 298
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Ingen gulldonasjoner mottatt, og det vil forbli slik.

De.Ukjente
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Blitt angrepet? Gå og grin et annet sted enn i innboksen min.


Arenamester med stor A!


Historie


DzekoDude har plyndret: 47.185
DzekoDude har plyndret: 42.402
DzekoDude har plyndret: 41.103
DzekoDude har plyndret: 38.611
DzekoDude har plyndret: 35.470


Tidligere medlem av Requiem
Medlem av The_Spartans i nivå 21.
Medlem av De.Ukjente i nivå 80.

Liga 2-9: Nr.1
Liga 10-19: Nr.1
Liga 20-29: Nr.1
Liga 30-39: Nr.1
Liga 40-49: Nr.1
Liga 50-59: Nr.1
Liga 60-69: Nr.1
Liga 70-79: Nr.1

Circus Turma 10-19: Nr.1
Circus Turma 20-29: Nr.1
Circus Turma 30-39: Nr.1
Circus Turma 40-49: Nr.1
Circus Turma 50-59: Nr.1
Circus Turma 60-69: Nr.1
Circus Turma 70-79: Nr.1

DzekoDude ble forvandlet 06.04.2011