Angrip uansett?


KongKarlOyvind#no3
Nivå 102
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
37.82 %
Styrke
304
Ferdighet
445
Smidighet
568
Helsetilstand
272
Karisma
589
Intelligens
130
Rustning 11910
Skade 315 - 362
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --