Angrip uansett?


Santinos
Nivå 96
Gjenværende liv
45 %
Erfaring
36.42 %
Styrke
199
Ferdighet
399
Smidighet
483
Helsetilstand
322
Karisma
516
Intelligens
98
Rustning 12302
Skade 284 - 328
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --