Angrip uansett?


Nivå 112
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
9.92 %
Styrke
397
Ferdighet
643
Smidighet
787
Helsetilstand
232
Karisma
796
Intelligens
100
Rustning 14747
Skade 357 - 414
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!



Karakterbeskrivelse

Vinner: wolff
wolff har plyndret: 93.000
wolff har plyndret: 100.048 [Gull]