Angrip uansett?


worldtraveller
Nivå 116
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
7.95 %
Styrke
361
Ferdighet
564
Smidighet
620
Helsetilstand
354
Karisma
761
Intelligens
161
Rustning 14680
Skade 394 - 448
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!



Karakterbeskrivelse

-- ingen --