Angrip uansett?


Grymling
Nivå 121
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
98.33 %
Styrke
309
Ferdighet
742
Smidighet
1004
Helsetilstand
244
Karisma
856
Intelligens
148
Rustning 15165
Skade 385 - 438
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --