Angrip uansett?


Leonart
Nivå 92
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
40.41 %
Styrke
251
Ferdighet
343
Smidighet
527
Helsetilstand
249
Karisma
479
Intelligens
174
Rustning 14754
Skade 339 - 386
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --