Angrip uansett?


Helicon
Nivå 114
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
72.05 %
Styrke
506
Ferdighet
684
Smidighet
907
Helsetilstand
348
Karisma
674
Intelligens
190
Rustning 13852
Skade 424 - 471
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --