Angrip uansett?


Andorius
Nivå 94
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
15.58 %
Styrke
215
Ferdighet
421
Smidighet
494
Helsetilstand
5
Karisma
479
Intelligens
35
Rustning 10049
Skade 337 - 381
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --