Angrip uansett?


DUSTER13
Nivå 94
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
66.21 %
Styrke
290
Ferdighet
268
Smidighet
439
Helsetilstand
243
Karisma
416
Intelligens
170
Rustning 12826
Skade 301 - 341
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 600.658 [Gull]
Thu, 16.08.2012 - 20:18:56 Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 913.195 [Gull]
Fri, 15.02.2013 - 13:59:25 Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 973.328 [Gull]