Angrip uansett?


CreepyCrawler
Nivå 107
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
21.35 %
Styrke
351
Ferdighet
566
Smidighet
719
Helsetilstand
416
Karisma
668
Intelligens
132
Rustning 14076
Skade 349 - 396
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

I am nothing but an unpleasant surprise ;)##GTI=http://i617.photobucket.com/albums/tt260/goldisever/GCAO/copgirl.jpg##