Angrip uansett?


thebollas#no8-10039
Nivå 90
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
93.13 %
Styrke
289
Ferdighet
354
Smidighet
468
Helsetilstand
270
Karisma
360
Intelligens
136
Rustning 8186
Skade 323 - 357
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --