Angrip uansett?


Spartacus
Nivå 85
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
52.1 %
Styrke
181
Ferdighet
251
Smidighet
325
Helsetilstand
64
Karisma
340
Intelligens
57
Rustning 9610
Skade 315 - 357
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 3.843 Nivå 30! (Arena)

Førstemann til å runde 500k i plyndring:D

Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 7.944 Nivå 30! (Circus Turma)


Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 9.009 nivå 40! Circus Turma)

Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 3.438 Nivå 40! (arena)