Angrip uansett?


Hellrider
Nivå 127
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
49.84 %
Styrke
399
Ferdighet
722
Smidighet
836
Helsetilstand
539
Karisma
1034
Intelligens
134
Rustning 16623
Skade 516 - 595
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

http://youtu.be/qha2kSrqof4