Angrip uansett?


TRUMPPOPPIN
Nivå 68
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
34.41 %
Styrke
192
Ferdighet
260
Smidighet
324
Helsetilstand
144
Karisma
308
Intelligens
50
Rustning 5824
Skade 203 - 234
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --