Angrip uansett?


Silhouette
Nivå 107
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
53.66 %
Styrke
392
Ferdighet
857
Smidighet
752
Helsetilstand
287
Karisma
737
Intelligens
812
Rustning 20569
Skade 544 - 620
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Philosophers' Quest ツ