Angrip uansett?


Khonsu#no8-10039
Nivå 80
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
57.62 %
Styrke
176
Ferdighet
255
Smidighet
266
Helsetilstand
142
Karisma
263
Intelligens
118
Rustning 7464
Skade 259 - 294
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --