Angrip uansett?


Alfaro
Nivå 106
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
1.48 %
Styrke
338
Ferdighet
548
Smidighet
661
Helsetilstand
133
Karisma
631
Intelligens
73
Rustning 12649
Skade 353 - 392
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --