Angrip uansett?


Loke_Black
Nivå 112
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
18.08 %
Styrke
260
Ferdighet
560
Smidighet
595
Helsetilstand
272
Karisma
668
Intelligens
68
Rustning 13560
Skade 359 - 415
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Hei,

Er en av veteranene i spillet, med oppstart høsten 2007. Stiftet PQ i 2008 for å skape en liten sosial klubb av gode venner. Vennene ble raskt flere.

Er nå i mai 2013 tilbake i spillet, etter en lengre pause, men er fremdeles pensjonert fra Arena og XP-jaget.

Loke