Angrip uansett?


human1010
Nivå 111
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
81.55 %
Styrke
322
Ferdighet
541
Smidighet
771
Helsetilstand
320
Karisma
631
Intelligens
113
Rustning 12403
Skade 338 - 384
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --