Angrip uansett?


Superman1
Nivå 100
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
23.4 %
Styrke
340
Ferdighet
439
Smidighet
556
Helsetilstand
146
Karisma
485
Intelligens
163
Rustning 9676
Skade 357 - 409
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

snakkes