Angrip uansett?


Flight99
Nivå 100
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
22.41 %
Styrke
340
Ferdighet
439
Smidighet
556
Helsetilstand
96
Karisma
485
Intelligens
163
Rustning 9676
Skade 374 - 426
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

snakkes