Angrip uansett?


typheaven#2735948
Nivå 103
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
41.92 %
Styrke
282
Ferdighet
478
Smidighet
640
Helsetilstand
165
Karisma
574
Intelligens
56
Rustning 10622
Skade 332 - 374
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Game Admin på Gladiatus Norge :)Opp og ned i aktivitet pga en liten krabat født april -09 :)


typheaven har plyndret: 81.272
typheaven har plyndret: 77.017
typheaven har plyndret: 40.161

Stolt Leder i DarkAngels :)


Sun, 27.04.2008 - 18:03:46 Du har bekjempet den regjerende mesteren i arenaen og vinner jackpoten: 48.646