Angrip uansett?


SuziE
Nivå 111
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
24.92 %
Styrke
441
Ferdighet
667
Smidighet
690
Helsetilstand
361
Karisma
729
Intelligens
75
Rustning 14178
Skade 373 - 427
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

PQღ


___________________¶¶¶¶¶¶
_______________ __¶¶¶¶¶___¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶ ___¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_ ___¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶
____¶¶¶______¶_____________ _______¶__¶¶¶
___¶¶________¶¶__¶¶_____¶ ¶__¶¶¶________¶¶
__¶¶_______________¶¶ __¶¶_____¶¶¶_______¶¶
_¶¶_______________ _______________________¶
¶¶___________________ _____________________¶
¶¶_____________________ ___________________¶
_¶¶¶____________________ ________________¶¶
___¶¶¶¶¶_______________ _____________¶¶¶¶¶
____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
_____¶____¶_____¶____¶¶____¶_____¶¶___¶¶
_____¶____¶¶____¶____¶¶____¶_____¶____¶
_____¶¶____¶____¶¶___¶¶___¶¶____¶¶__ _¶¶
______¶____¶¶___¶¶___¶¶___¶¶____¶ ____¶
______¶¶____¶___¶¶___¶¶___¶¶___¶ ¶___¶¶
_______¶____¶¶___¶___¶¶___¶____¶ ¶___¶
_______¶¶___¶¶___¶___¶¶___¶____¶ ___¶¶
________¶____¶¶__¶¶__¶¶__¶¶___¶ ¶___¶
________¶¶____¶___¶__¶¶__¶___¶¶ __¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶