Angrip uansett?


Nivå 137
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
52.21 %
Styrke
672
Ferdighet
944
Smidighet
1137
Helsetilstand
464
Karisma
1104
Intelligens
264
Rustning 24803
Skade 616 - 706
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!KarakterbeskrivelseHar disse

Død

Utslettelse

Gaius

Antonius

Lucius

som kan byttes mot eller kjøpes


Dominans

Ild