Angrip uansett?


Hardcore
Nivå 111
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
42.6 %
Styrke
414
Ferdighet
580
Smidighet
795
Helsetilstand
323
Karisma
772
Intelligens
130
Rustning 15770
Skade 338 - 395
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

___..)/..___________..)/..___________..)/..___________..)/..___________..)/..___
””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯


Mon, 02.11.2009 - 05:32:42 Gratulerer, på vegne av Keiseren, har enda en tittel blitt tildelt til deg. Du kan nå titulere deg Det Kongelige Piggsvinet!

Fri, 23.04.2010 - 10:04:39 Gratulerer, på vegne av Keiseren, har enda en tittel blitt tildelt til deg. Du kan nå titulere deg Zagrash Overmann!

Wed, 15.09.2010 - 17:58:07 Gratulerer, på vegne av Keiseren, har enda en tittel blitt tildelt til deg. Du kan nå titulere deg Thorstensus!

Sun, 05.12.2010 - 23:16:02 Gratulerer, på vegne av Keiseren, har enda en tittel blitt tildelt til deg. Du kan nå titulere deg Hokus Pokus!

...alle titler er dessverre historie.

___..)/..___________..)/..___________..)/..___________..)/..___________..)/..___
””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯


Venner:

Akilless
Rmk
Dennis
Coreless


Fiender:

svartballe...æh - svartskalle