Angrip uansett?


svartskalle#no1
Nivå 108
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
48.34 %
Styrke
463
Ferdighet
625
Smidighet
694
Helsetilstand
284
Karisma
684
Intelligens
135
Rustning 12878
Skade 322 - 373
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

GLADIATOR