Angrip uansett?


TaiChi_master
Nivå 90
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
17.75 %
Styrke
186
Ferdighet
403
Smidighet
489
Helsetilstand
83
Karisma
502
Intelligens
47
Rustning 10324
Skade 286 - 320
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

-- ingen --