Angrip uansett?


ElectricWire
Nivå 111
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
24.58 %
Styrke
113
Ferdighet
724
Smidighet
855
Helsetilstand
495
Karisma
708
Intelligens
600
Rustning 17404
Skade 415 - 478
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

...