Angrip uansett?


Prince!
Nivå 88
Gjenværende liv
100 %
Erfaring
14.09 %
Styrke
117
Ferdighet
266
Smidighet
394
Helsetilstand
93
Karisma
392
Intelligens
111
Rustning 5899
Skade 313 - 349
Advarsel

Denne gjenstanden vil bli sjelebundet så snart du tar den på deg!Karakterbeskrivelse

Prince

P.Q